A megbízható Utcakép-fotósokra vonatkozó irányelvek

Ezeket az irányelveket az Utcakép – Megbízható program minden olyan résztvevőjének be kell tartania, aki képeket gyűjt az ügyfelei nevében a Google-termékekben való felhasználás céljára.

A megbízható Utcakép-fotósokra vonatkozó irányelveink négy területre terjednek ki:


Átláthatósági követelmények

Az ügyfelek csak akkor tudják teljes mértékben kihasználni a képek Google-termékekbe való feltöltésének előnyeit, ha megfelelő információkkal rendelkeznek a megalapozott döntések meghozatalához. Emiatt a Megbízható program minden résztvevőjétől megköveteljük, hogy biztosítsa az ezekhez a döntésekhez szükséges adatok átláthatóságát. Az alábbiakban vázolt követelmények teljesítése mellett a Megbízható program résztvevőinek észszerű erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy ügyfeleik számára más releváns információt is biztosítsanak, ha ezt kérik tőlük.

Amikor fotózási szolgáltatásokat kínál másoknak, fontos, hogy ezt ugyanilyen átláthatóan tegye, valamint ismerje jogait és kötelességeit, mivel ezek más embereket, márkákat és helyi törvényeket is érintenek.

Ikon Szolgáltatási díjak és költségek

Szolgáltatási díjak és költségek

A „Megbízható” program résztvevői gyakran kérnek kezelési díjat értékes szolgáltatásaikért, és a képek vásárlóinak tisztában kell lenniük azzal, hogy felszámítanak-e nekik ilyen díjakat. Alapkövetelmény, hogy az új ügyfeleket az első értékesítés előtt tájékoztassa írásban, valamint tüntesse fel az Ön által felszámított díjakat és költségeket az ügyfélnek kiállított számlákon.

Különösen a kisebb költségkerettel gazdálkodó képvásárlóknak fontos tisztában lenniük azzal, hogy mit várhatnak a megbízható Utcakép-fotóstól (mivel az ilyen vásárlók gyakran nem rendelkeznek a nagy képvásárlókhoz hasonló forrásokkal és szakértelemmel).

Ikon Tisztességes képviselet

Tisztességes képviselet

Az Utcakép – Megbízható program résztvevőjeként nem keltheti azt a benyomást, hogy a Google alkalmazottja. A valóságnak megfelelően, teljes mértékben független vállalkozóként mutatkozzon be, és tájékoztassa ügyfeleit a Google csak mint megjelenítő vesz részt a folyamatban.

Ikon Egyéni felelősség

Egyéni felelősség

Bár a közzétett képek általában pillanatok alatt láthatóvá válnak a Google Térképen, előfordulhat, hogy később elutasítjuk őket, ha nem felelnek meg a Térkép felhasználók által készített tartalmaira vonatkozó irányelveinek vagy a Google Térkép Általános Szerződési Feltételeinek.

 • Abban az esetben, ha a megrendelésre készült képeket eltávolítjuk a Google Térképről, a probléma kiküszöbölése a fényképész és a vállalkozás tulajdonosának a felelőssége.
 • A fényképészeknek azt javasoljuk, hogy azonnal javítsák ki vagy helyettesítsék az irányelveket sértő képeket, és gondoskodjanak a Google Térképen való megjelenítés jóváhagyásáról. Ha a probléma nem orvosolható, térítsék vissza az ügyfélnek a szolgáltatás teljes díját.

Ikon A kép tulajdonjoga

A kép tulajdonjoga

Javasoljuk, hogy amikor fotósok és vállalkozástulajdonosok együttműködésbe kezdenek, mindkét fél írjon alá egy olyan szerződést, amelyben megfogalmazzák a megállapodásra, a jótállásra és a jövőbeni tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezéseket.

 • Határozzák meg, hogy a fotózást követően ki lesz a fényképek tulajdonosa. Ha a tulajdonjog a fotósnál marad, a vállalkozás tulajdonosának tudnia kell, hogy miként használhatja fel a képeket a fotós szerzői jogainak megsértése nélkül. Ugyanazt a képet tilos kétszer, két különböző fiókkal (például a fotós és a vállalkozás tulajdonosának fiókjával) közzétenni.

Ikon A helyi jogszabályok betartása

Jogi háttér és megfelelőség

Az ügyfelek kiszolgálásakor mindig tartsa be a vonatkozó törvényeket. Ne nyilatkozzon hamisan a képességeit és az elvégzett munka minőségét illetően. Emellett gondoskodjon az igényelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges biztosítás megkötéséről is.

Ikon A képek láthatósága

A képek láthatósága

A Google nem veszi figyelembe a harmadik felek között létrejött szerződéses vagy kereskedelmi megállapodásokat – beleértve a vállalkozások tulajdonosai és a fotósok között létrejötteket –, amikor rangsorolja a képeket a Google Térkép szolgáltatásban. A tény, hogy a vállalkozás tulajdonosa fizetett egy szakképzett fényképésznek a fotók elkészítéséért, még nem befolyásolja a képek helyezését vagy azt, hogy megjelennek-e a Google Térképen.

Ikon Az összeférhetetlenség elkerülése

Az összeférhetetlenség elkerülése

Egyes Google-programok – különösen a Helyi idegenvezetők program – megkövetelik a résztvevőiktől, hogy ne professzionális minőségükben járuljanak hozzá (pl. a hozzájárulásként beküldött tartalomért a hozzájáruló nem kaphat ellenszolgáltatást). Amennyiben Ön fizetett szolgáltatásokat kínál (például az Utcakép Megbízható szolgáltatójaként reklámozza magát), fontos, hogy ezeket a professzionális szolgáltatásokat ne kapcsolja össze a nem professzionális, semlegességet megkövetelő programokban való részvétellel (például azzal, hogy Önnek lehetősége van helyi idegenvezetőként véleményezni és értékelést adni).

Az oldal tetejére Ikon Az oldal tetejére


A Google-márkák helyes használata

A Google Térkép Utcakép márkáját és a Megbízható jelvényt csak a „Megbízható” minősítéssel rendelkező fotósok vagy cégek használhatják marketingeszközként. Mint megbízható fotósnak, örömmel bocsátjuk a rendelkezésére ezeket az eszközöket, amelyekkel hangsúlyozhatja szakértelmét. A megbízható szakik használhatják a Megbízható jelvényt, a szóvédjegyet, illetve a többi márkaelemet (például a Google Térkép és az Utcakép emblémáját, valamint a kapcsolódó emblémákat). Az alábbiakban néhány, az említett elemek használata során engedélyezett, illetve nem engedélyezett megoldásra hívjuk fel a figyelmet. Ha úgy gondolja, hogy valaki nem a Google által engedélyezett módon használja a márkaeszközöket, akkor itt jelentheti be a problémát. A többi Google-márkaeszköz esetében itt jelentheti be a nem megfelelő használatot.

Ikon A Megbízható jelvény használata

A Megbízható jelvény használata

 • A Megbízható jelvényt és a márkajegyeket csak akkor használhatja, ha Ön az Utcakép – Megbízható program minősített résztvevője.
 • A Megbízható jelvényt csak fehér háttéren jelenítheti meg, és kellően széles térközt kell hagynia körülötte, bárhol is jeleníti meg.
 • Használhatja a Megbízható jelvényt – de csak a saját nevével, illetve a saját vállalkozása nevével és emblémájával együtt
 • A Megbízható jelvényt és a márkajegyeket használhatja webhelyeken, prezentációkban, üzleti öltözékeken és nyomtatott értékesítési anyagokon.
 • Ügyeljen arra, hogy a jelvény és a márkajegyek ne az oldal/öltözék leghangsúlyosabb elemei legyenek.
 • Ne módosítsa a Google Térképhez, az Utcaképhez vagy a Megbízható jelvényhez tartozó emblémákat és szóvédjegyeket (többek között ne adjon hozzájuk grafikus elemeket, ne nyújtsa meg a képeket, illetve ne fordítsa le a szövegeket).
 • Ne használja a jelvényt félrevezetően vagy visszaélésszerűen. Ide tartozik például a jelvény olyan módon való használata, ami azt sugallja, hogy a Google bármely szolgáltatást vagy terméket ajánlja.

Ikon A szolgáltatások értékesítésekor

A szolgáltatások értékesítésekor

 • A vállalkozás szolgáltatásaként kínálhatja a professzionális 360°-os fotók készítését
 • Üzleti kapcsolattartása során ne állítsa hamisan, illetve ne titkolja el, hogy Ön a Megbízható program résztvevője.
 • Ha fizetett szolgáltatásokat kínál (például az Utcakép megbízható szolgáltatójaként reklámozza magát), akkor az ilyen szolgáltatásokat ne hozza kapcsolatba a helyi idegenvezetői tagsággal.

Ikon Márkajegyhasználat a webhelyen

Márkajegyhasználat a webhelyen

 • Ne használja domainnévben a Google, a Google Térkép, az Utcakép, a Megbízható jelvény kifejezést, illetve a Google más védjegyét (vagy a hozzájuk hasonló kifejezéseket).
 • A webhelyén elhelyezheti a Megbízható jelvényt.

Ikon Márkajegyhasználat a járművön

Márkajegyhasználat a járművön

 • A járműveken elhelyezett grafikákon csak a saját márkáját és emblémáját használhatja.
 • Járműveken ne jelenítse meg a Google márkaelemeit, így például az Utcakép ikonját, jelvényét és emblémáját se.

Ikon Márkajegyhasználat a 360°-os képek nadírján vagy zenitjén

Márkajegyhasználat a 360°-os képek nadírján vagy zenitjén

 • Használja a cége emblémáját vagy nevét (a megfelelő méretben) nadírként vagy zenitként. A formátumspecifikus feltételekről az irányelvekben olvashat.
 • Ha a képek nadírján vagy egy jármű tetején márkajegyet használ, akkor:
  • rendelkeznie kell a márkajegy használatához szükséges engedéllyel.
  • csak releváns (például helyi turisztikai szolgáltatásokat hirdető) vagy forrásmegjelölésre szorítkozó tartalmakat jeleníthet meg.
 • Szponzorálás vagy forrásmegjelölés esetén a megjelenített márkajegy:
  • nem használható a Google márkaelemeivel együtt.
  • nem használható reklámcélokat szolgáló képekkel, illetve nyelvezettel (kivéve akkor, ha a kép vagy a szöveg kapcsolódik a megjelenített helyhez).
  • csak a „támogató” kifejezéssel (vagy a kifejezés szinonimájával) együtt használható.
 • Ne használja a 360°-os képek nadírján vagy zenitjén (beleértve a kamera látóterébe esetlegesen bekerülő tetőfelületeken lévő képekben) a Megbízható jelvényt vagy a Google más márkajegyét.

Ezeknek az irányelveknek a követésén kívül ügyeljen arra is, hogy betartsa a Google megfelelő használatra vonatkozó szabályait, a márkajegyhasználat Általános Szerződési Feltételeit, a földrajzi adatok használatára vonatkozó irányelveket, valamint a Google védjegyeire vonatkozó minden egyéb használati irányelvet.

Ikon A vállalkozás Google Ads szolgáltatásban való reklámozása

A vállalkozás Google Ads szolgáltatásban való reklámozása

Amikor a vállalkozást a Google Ads szolgáltatásban reklámozza, a hirdetésekben használhatja a „megbízható fotós program” kifejezést. A hirdetésekben nem használható önmagában az „Utcakép” márkanév és a Google egyéb márkái.

Ikon Márkajegyhasználat a Google Cégem-profilban

Márkajegyhasználat a Google Cégem-profilban

Ha rendelkezik Google Cégem-profillal, be kell tartania a Google Cégem irányelveit, különösen a Vállalkozások Google-on való képviseletére vonatkozó irányelveket.

Ne használja a Google, a Google Térkép, az Utcakép vagy bármely más Google-védjegyet – vagy azokhoz hasonló megnevezéseket – domainnévben vagy a Google Cégem-profilban.

Miután megkapta a Megbízható jelvényt, feltöltheti a Megbízható emblémát a profiljába.

Megjegyzés: Amennyiben nem követi az előírt irányelveket, elveszítheti a minősítését, valamint a Megbízható jelvény és az egyéb márkajegyek használatára vonatkozó jogát.

Az oldal tetejére Ikon Az oldal tetejére


A Megbízható program keretében feltöltött képekre vonatkozó minőségi követelmények

Ikon Képminőség

Képminőség

 • Legalább 7,5 megapixeles (3840 × 1920 képpontos) felbontás.
 • 2:1 képarány.
 • Nem lehetnek kimaradt területek a horizont mentén.
 • Nem lehetnek jelentős illesztési hibák a képen.
 • Megfelelő részletesség a sötét és világos területeken is.
 • Élesség: nem lehetnek a képen bemozdult területek, a képnek élesnek kell lennie.
 • Nem alkalmazhatók a képre a figyelmet elvonó effektusok és szűrők.

Ikon Összekapcsolás

Összekapcsolás

 • Az összekapcsolt 360°-os fotókon semmi sem takarhatja ki a látóteret.
 • Az épületeken belül egymástól 1 méterre, szabadban pedig egymástól 3 méterre készítse el a fotókat.
 • Igyekezzen úgy fényképezni, hogy a gyűjtemény egészen az utcáig elérjen, mivel így növelheti annak az esélyét, hogy a tartalmat be tudjuk illeszteni rendszerünkbe.

Ikon Megfelelőség

Megfelelőség

 • Hozzájárulás az emberek és helyek megjelenítéséhez.
 • Földrajzilag pontos elhelyezés.
 • Nem tölthetők fel számítógéppel előállított terek.
 • Forrásmegjelölés csak a kép nadírján szerepelhet.
 • Nem tölthető fel gyűlöletkeltő vagy törvénysértő tartalom.

Az oldal tetejére Ikon Az oldal tetejére


Tiltott tevékenységek

Ikon Nem helyénvaló tartalom

Nem helyénvaló tartalom

A a tiltott és korlátozott tartalmakról a Térkép felhasználók által készített tartalmaira vonatkozó irányelvekben olvashat.

A nem helyénvaló tartalmakat a „Hibabejelentés” linken jelentheti be.

Ikon Hamis, félrevezető vagy irreális állítások

Hamis, félrevezető vagy irreális állítások

Szeretnénk, ha az Utcakép – Megbízható program fotósainak ügyfelei megalapozott döntéseket hozhatnának a megbízható Utcakép-fotósokkal való együttműködéssel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy Önnek egyértelmű és valós információkat kell közölnie a vállalkozással, a szolgáltatásokkal, a szolgáltatásokkal kapcsolatos költségekkel, valamint a várható eredményekkel kapcsolatban. Ne tegyen hamis, félrevezető vagy irreális állításokat.

Példák:

 • a Google-lal fennálló partneri viszony hamis állítása.
 • annak garantálása, hogy az ügyfél a Google Utcakép vagy a Google Térkép rendszerében az első helyen fog megjelenni.

Ikon Zaklatás, visszaélés vagy megbízhatatlan viselkedés

Zaklatás, visszaélés vagy megbízhatatlan viselkedés

Az Utcakép ügyfeleinek ugyanolyan kiváló szolgáltatást kell kapniuk a megbízható Utcakép-fotóstól, mintha közvetlenül a Google-lal működnének együtt. Na alkalmazzon olyan taktikát a potenciális vagy a meglévő ügyfelekkel szemben, amelynek részét képezi bármilyen zaklatás, visszaélés vagy megbízhatatlanság.

Példák:

 • potenciális ügyfelek többszöri hideghívása.
 • indokolatlan nyomásgyakorlás a hirdetőkre az ügynökségnél való regisztrálás vagy további megbízások érdekében.
 • a Google minősítő vizsgáinak az Ön nevében másokkal történő elvégeztetése.
 • adathalászat.
 • Google Ads-kuponok felkínálása pénzért.

Az oldal tetejére Ikon Az oldal tetejére


Az irányelveink

Fontos, hogy megismerje a Google megbízható Utcakép-fotósokra vonatkozó irányelveit, és kövesse azok frissítéseit. Ha úgy véljük, hogy megsérti az irányelveinket, akkor előfordulhat, hogy felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy részletesen ellenőrizzük módszereit, és javításokat kérjünk. Súlyos vagy ismételt irányelvsértés esetén kizárhatjuk Önt a Megbízható programból, és ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot, hogy erről tájékoztassuk őket. A Google Térkép-termékekhez való hozzájárulást is letilthatjuk Önnél.

A jelen irányelvek kiegészítésként járulnak a meglévő, harmadik felekre vonatkozó feltételekhez és irányelvekhez, így többek között az alábbiakhoz:

Ikon Mi történik, ha megsérti az irányelveket?

Mi történik, ha megsérti az irányelveket?

Megfelelőségi ellenőrzés: Bármikor ellenőrizhetjük, hogy a vállalkozása megfelel-e a megbízható Utcakép-fotósokra vonatkozó irányelveknek. Ha a megfelelőséggel kapcsolatos információ kérése érdekében felvesszük Önnel a kapcsolatot, akkor időben válaszolnia kell, és gyorsan meg kell tennie az irányelveinknek való megfeleléshez szükséges korrekciós intézkedéseket. A megfelelőség ellenőrzéséhez ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot.

Értesítés az irányelvek megsértéséről: Ha úgy véljük, hogy megsérti a megbízható Utcakép-fotósokra vonatkozó irányelveket, akkor általában felvesszük Önnel a kapcsolatot, és megkérjük a probléma kijavítására. Ha a megadott határidőn belül nem végzi el a kért javításokat, lépéseket tehetünk az irányelvek betartatása érdekében. Súlyos vagy ismételt irányelvsértés esetén értesítés nélkül is azonnali lépéseket tehetünk.

A harmadik feleknek szóló programokban való részvétel felfüggesztése: A Google harmadik feleknek szóló programjaiban, például a Google Utcakép – Megbízható programban való részvétel feltétele a megbízható Utcakép-fotósokra vonatkozó irányelvek betartása. Amennyiben úgy találjuk, hogy Ön megsérti az irányelveinket, vagy nem működik együtt a vállalkozás szabálykövetésének ellenőrzése során, részvételét korlátozhatjuk vagy felfüggeszthetjük.

Google Térkép-fiók felfüggesztése: Ha súlyosan megsérti az irányelveket, felfüggeszthetjük Google Térkép-fiókjait. Ismételt vagy különösen súlyos irányelvsértés esetén Google Térkép-fiókjait véglegesen felfüggeszthetjük, ami után a továbbiakban nem lesz lehetősége közreműködni a Google Térképen. Ezenkívül ügyfeleivel is felvehetjük a kapcsolatot, hogy a fentiekről tájékoztassuk őket.

Ikon Irányelvek megsértésének bejelentése

Harmadik felekre vonatkozó irányelvek megsértésének bejelentése

Úgy gondolja, hogy egy harmadik félként működő partnerünk megsérti ezeket az irányelveket? Tájékoztasson minket:

Az oldal tetejére Ikon Az oldal tetejére