Értékesítési és márkajegyhasználati irányelvek

Az Utcakép értékesítési és márkajegyhasználati irányelvei a profi fotósokra és az ügynökségekre vonatkoznak. Ezeket az irányelveket követve a profi fényképészek és az ügynökségek jelentős közreműködőként tűnhetnek ki versenytársaik közül, VR-formátumban oszthatják meg az Utcakép által kínált élményt, ügyfeleik számára pedig lehetővé tehetik, hogy az Utcakép rendszerében elért állapotukat büszkén közzétegyék. Az alábbi eszközök használatával erősítheti értékesítési pozícióját.

„Step inside” matricák

„Step inside” matricák

 • Népszerűsítheti az újonnan lefényképezett és az Utcakép rendszerébe került vállalkozásokat
 • A matricatervet kinyomtathatja az Ön által választott nyomtatási szolgáltatással
A Megbízható jelvények jegyzéke

A Megbízható jelvények jegyzéke

 • Az Utcakép erre jogosult közreműködői az alábbi értékesítési és márkajegyhasználati irányelvek szerint használhatják a Megbízható jelvényt és a járműspecifikus jelvényt
 • A nem jogosult felhasználók nem használhatják a jelvényeket
Google Cardboard

Google Cardboard

 • Lehetővé teszi az Utcakép megtekintését a virtuális valóságban
 • Nagyszerű bemutatókhoz vagy az ügyfélnek adott ajándékként
 • 100-nál több egység esetén jogosulttá válik az egyéni grafikára és az alacsony egységárra (7,59 USD)
 • A Maxbox VR oldalán az olyan megbízható szakik találnak hasznos kedvezményeket, akik egyéni Cardboard VR-szemüveget szeretnének kínálni.

Márkajegyhasználati alapszabályok

Az alábbi irányelvek akkor is hasznosak lehetnek, ha nem vesz részt az „Elismert” programban. Ha csatlakozni szeretne az Elismert programhoz, a Kitűnés a versenytársak közül megbízható szakiként című témakörben talál további információt a követelményekről.

A Google Térkép Utcakép márkáját és a Megbízható jelvényt csak a „Megbízható” minősítéssel rendelkező fotósok és cégek használhatják marketingeszközként. Amennyiben Ön megbízható szaki, örömmel bocsátjuk a rendelkezésére ezeket – a szakértelem hangsúlyozására tökéletes – eszközöket. A megbízható szakik használhatják a Megbízható jelvényt, a szóvédjegyet, illetve a többi márkaelemet (például a Google Térkép és az Utcakép emblémáját, valamint a kapcsolódó emblémákat). Az alábbiakban néhány, az említett elemek használata során engedélyezett, illetve nem engedélyezett megoldásra hívjuk fel a figyelmet. Ha úgy gondolja, hogy valaki nem a Google által engedélyezett módon használja a márkaelemeket, akkor bejelentheti a nem megfelelő használatot.

Amiket megtehet

Amiket megtehet

 • A Megbízható jelvényt és a márkajegyeket csak akkor használhatja, ha Ön a program minősített résztvevője.
 • A vállalkozás szolgáltatásaként kínálhatja a professzionális 360°-os fotók készítését
 • A Megbízható jelvényt csak fehér háttéren jelenítheti meg, és kellően széles térközt kell hagynia körülötte, bárhol is jeleníti meg
 • Használhatja a Megbízható jelvényt – de csak a saját nevével, illetve a vállalkozás nevével és emblémájával együtt
 • A Megbízható jelvényt és a márkajegyeket használhatja webhelyeken, prezentációkban, üzleti öltözékeken és nyomtatott értékesítési anyagokon
 • Ügyeljen arra, hogy a jelvény és a márkajegyek ne az oldal/öltözék leghangsúlyosabb elemei legyenek.
 • A járművek tetején elhelyezett képeken csak a saját márkáját és emblémáját használhatja
Amiket nem tehet meg

Amiket nem tehet meg

 • Üzleti kapcsolattartása során ne állítsa hamisan, illetve ne titkolja el, hogy Ön a Megbízható program résztvevője.
 • Ha fizetett szolgáltatásokat kínál (például az Utcakép megbízható szolgáltatójaként reklámozza magát), akkor az ilyen szolgáltatásokat ne hozza kapcsolatba a helyi idegenvezetői tagsággal. Ha tippeket szeretne kapni arról, hogy a Helyi idegenvezetők programban részt vevők hogyan értékesíthetnek fényképészeti szolgáltatásokat, tekintse meg a Helyi Idegenvezetők Fórumának megfelelő bejegyzését.
 • Ne módosítsa a Google Térképhez, az Utcaképhez vagy a Megbízható jelvényhez tartozó emblémákat és szóvédjegyeket (többek között ne vegyen fel grafikus elemeket, ne nyújtsa meg a képeket, illetve ne fordítsa le őket).
 • Ne használja a jelvényt félrevezetően vagy visszaélésszerűen. Ide tartozik például a jelvény olyan módon való használata, amely bármely termék vagy szolgáltatás Google részéről történő ajánlására utal.
 • Ne használja domainnévben a Google, a Google Térkép, az Utcakép, a Megbízható jelvény kifejezést, illetve a Google más védjegyét (vagy a hozzájuk hasonló kifejezéseket).
 • Ne használja az Utcakép ikonját vagy az Elismert program járműspecifikus márkaelemeit a következő esetekben:
  • ha nem vesz részt az „Elismert” programban.
  • járművön 30x12 cm-t (12x5 hüvelyk) meghaladó méretben.
  • ha az elem a jármű domináns vagy egyetlen márkaeleme.
  • Például:
Márkajegyhasználati alapszabályok

Márkajegyhasználat a 360°-os képek nadírján vagy zenitjén

 • Használja a cég emblémáját és nevét (a megfelelő méretben) nadírként vagy zenitként. A formátumspecifikus feltételek az irányelvek között találhatók.
 • Ha a kép nadírján vagy egy jármű tetején márkajegyet használ, akkor a következőkre ügyeljen:
  • rendelkeznie kell a márkajegy használatához szükséges engedéllyel.
  • csak releváns (például helyi turisztikai szolgáltatásokat hirdető) vagy forrásmegjelölésre szorítkozó tartalmakat jeleníthet meg.
 • Szponzorálás vagy forrásmegjelölés esetén a márkajegy:
  • nem használható a Google márkaelemeivel.
  • nem használható reklámcélokat szolgáló képekkel, illetve nyelvezettel (kivéve akkor, ha a kép vagy a szöveg kapcsolódik a megjelenített helyhez).
  • csak a „támogató” kifejezéssel (vagy a kifejezés szinonimájával) együtt használható.
 • Ne használja a 360°-os képek nadírján vagy zenitjén (beleértve a kamera látóterébe esetlegesen bekerülő tetőfelületeken lévő képekben) a Megbízható jelvényt vagy a Google más márkajegyét.

Ezeknek az irányelveknek a követésén kívül ügyeljen arra is, hogy betartsa a Google megfelelő használatra vonatkozó szabályait, a márkajegyhasználat Általános Szerződési Feltételeit, a földrajzi adatok használatára vonatkozó irányelveket, valamint a Google védjegyeire vonatkozó minden egyéb használati irányelvet.

Megjegyzés: Amennyiben nem követi az előírt irányelveket, elveszítheti a minősítését, valamint a Megbízható jelvény és az egyéb márkajegyek használatára vonatkozó jogát.

Átláthatóság és elszámoltathatóság

Amikor fényképészeti szolgáltatásokat kínál másoknak, fontos, hogy ezt ugyanilyen átláthatóan tegye, valamint ismerje jogait és kötelességeit, mivel ezek más embereket, márkákat és helyi törvényeket is érintenek

Tisztességes képviselet

Tisztességes képviselet

Ön mint fényképész vagy ügynökség nem keltheti azt a benyomást, hogy a Google alkalmazottja. Tisztességesen, teljes mértékben független vállalkozóként mutatkozzon be, és tájékoztassa ügyfeleit a Google megjelenítőként fennálló korlátozott szerepéről.
Egyéni felelősség

Egyéni felelősség

Bár a közzétett képek általában pillanatok alatt láthatóvá válnak a Google Térképen, előfordulhat, hogy később elutasítjuk őket, ha nem felelnek meg a Google Térkép képekre vonatkozó irányelveinek vagy a Google Térkép Általános Szerződési Feltételeinek.
 • Abban az esetben, ha a megrendelésre készült képek Google Térképen való megjelenését elutasítjuk, a probléma megoldása a fényképész/ügynökség és a vállalkozás tulajdonosának a felelőssége
 • A fényképészeknek azt javasoljuk, hogy azonnal javítsák ki vagy helyettesítsék az irányelveket sértő képeket, és gondoskodjanak a Google Térképen való megjelenítés jóváhagyásáról. Ha a probléma nem orvosolható, térítsék vissza az ügyfélnek a szolgáltatás teljes díját
A kép tulajdonjoga

A kép tulajdonjoga

Javasoljuk, hogy amikor fényképészek/ügynökségek és vállalkozástulajdonosok együttműködésbe kezdenek, mindkét fél írjon alá egy olyan szerződést, amelyben megfogalmazzák a megállapodásra, a jótállásra és a jövőbeni tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezéseket.
 • Határozzák meg, hogy a fotózást követően ki lesz a fényképek tulajdonosa. Ha a tulajdonjog a fényképésznél/ügynökségnél marad, a vállalkozás tulajdonosának tudnia kell, hogy miként használhatja fel a képeket a fényképész/ügynökség szerzői jogainak megsértése nélkül. Ha a tulajdonjog a vállalkozás tulajdonosára száll, gondoskodni kell arról, hogy beleegyezzen az átruházásba, valamint tisztában legyen a fényképész/ügynökség fennmaradó jogaival.
 • Ugyanazt a képet tilos kétszer, két különböző fiókkal (például a fényképész és a vállalkozás tulajdonosának fiókjával) közzétenni.
A helyi jogszabályok betartása

A helyi jogszabályok betartása

Az ügyfelek kiszolgálásakor mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és szövetségi törvényeket. Ne nyilatkozzon hamisan a képességeit és a végtermék minőségét illetően. Emellett gondoskodjon arról, hogy rendelkezzen az igényelt szolgáltatások teljesítéséhez szükséges biztosítással.
A kép láthatósága

A kép láthatósága

A Google nem veszi figyelembe a harmadik felek között létrejött szerződéses vagy kereskedelmi megállapodásokat – beleértve a vállalkozások tulajdonosai és a fényképészek között létrejötteket –, amikor rangsorolja a képeket a Google Térkép szolgáltatásban. Az, hogy a vállalkozás tulajdonosa fizetett egy szakképzett fényképésznek a fotók elkészítéséért, még nem garantálja a képek helyezését vagy azt, hogy megjelennek a Google Térképen.
Az összeférhetetlenség elkerülése

Az összeférhetetlenség elkerülése

Egyes Google-programok – különösen a Helyi idegenvezetők – megköveteli a résztvevőitől, hogy ne szakmai minőségükben járuljanak hozzá (pl. a hozzájárulásként beküldött tartalomért a hozzájáruló nem kaphat ellenszolgáltatást). Amennyiben Ön fizetett szolgáltatásokat kínál (például az Utcakép Megbízható szolgáltatójaként reklámozza magát), akkor fontos, hogy ezeket a professzionális szolgáltatásokat ne kapcsolja össze a nem professzionális, semlegességet megkövetelő programokban való részvétellel (például az értékelések és vélemények Helyi idegenvezetőként való írásával).